Osseointegracja już dostępna w Polsce

Niemożliwe staje się możliwe -osseointegracja już dostępna w Polsce.

Pierwsi w Polsce pacjenci Tomek i Daniel cieszą się z pierwszego „kroku” w nową jakość życia.

Czym jest osseointegracja?
Osseointegracja to zabieg chirurgiczny, którego celem jest zapewnienie lepszej jakości życia oraz lepszej mobilności osobom, które przeszły amputację kończyn dolnych lub górnych. W praktyce osseointegracja jest metodą protezowania, która polega na śródkostnym wszczepieniu implantu (endoprotezy), który następnie mocuje się bezpośrednio do zewnętrznych elementów protezy (egzoprotezy). Połączenie bezpośrednie wszczepianego implantu do protezy zewnętrznej jest według dr. ing. Hansa Grundei ( twórca implantu ) i dr. med. Horsta Aschoffa (prekursor zabiegów osseointegracji ) największą ewolucją w rozwijanym przez nich od 15 lat zaopatrywania operacyjnego pacjentów po amputacjach, który stanowi nowoczesną alternatywę dla konwencjonalnej protezy z lejem. Zastosowanie implantu chirurgicznego umieszczonego w kości, który umożliwia bezpośrednie połączenie z protezą, oferuje pacjentom po amputacji nowy poziom kontroli ruchów i funkcjonalności, a co za tym idzie lepsze chodzenie, poruszanie się po nierównym terenie oraz przekazywanie bodźców z podłoża w sposób zbliżony do naturalnego, których nie można doświadczyć w konwencjonalnych protezach lejowych. Zastosowanie osseointegracji pozwala również uniknąć typowych dla protez lejowych problemów takich jak dolegliwości skórne kikuta, konflikt tkanek miękkich z kikutem kości i lejem, ból lub brak stabilności podczas noszenia protezy, co ostatecznie często prowadzi do trudności w rehabilitacji pacjentów i złych wyników funkcjonalnych w protezowaniu.
Jesteś zainteresowany osseointegracją skontaktuj się z nami – tel. 608 898 937
#osseointegracjapolska

Pierwsi w Polsce Tomek i Daniel
https://www.youtube.com/watch?v=_7Noh5zMehk