Bandażowanie uda

Bandażowanie jest bardzo ważną czynnością, wpływającą na prawidłowe ukształtowanie kikuta, a w następstwie na wykonanie dobrej protezy, która ma służyć sprawnemu poruszaniu się. Dobry, wygodny lej protezowy ma ogromny wpływ na dalsze funkcjonowanie ( dobre chodzenie ).

Pamiętaj ! Jeżeli nie bandażujesz prawidłowo kikuta, sam utrudnisz wykonanie swojej protezy.

Bandażuj od chwili zagojenia rany, przez okres od 2 do 4 tygodni ( bandażowanie należy kontynuować do czasu odbioru protezy tymczasowej ).

UWAGA! Po tygodniu systematycznego bandażowania, ćwiczenia i hartowania kikuta to zaplanujemy termin Twojej wizyty domowej lub przyjazdu do naszego zakładu.

Rysunki przedstawiają sposób bandażowania kikuta przy pomocy bandaża elastycznego (szer. 12-15 cm). Stosując się do rysunków zgodnie z ich kolejnością zabezpieczysz swój kikut przed obrzękami i nadasz mu właściwy kształt, który ułatwi wykonanie leja protezowego.

Bandażowanie w ciągu dnia:

bandażuj mocniej na 3-4 godziny, następnie daj kikutowi odpocząć przez około godzinę, po upływie godziny powtórz czynność bandażowania.

Bandażowanie nocą:

zabandażuj kikut luźniej niż w ciągu dnia (nie ściskaj mocno, aby nie zakłócać snu).

Częste błędy przy bandażowaniu podudzia i uda:

  • brak systematycznego bandażowania,
  • zsuwanie się bandaża przez nie stosowanie „jodełki” (krótki kikut można bandażować bez stosowania „jodełki”),
UWAGA! Nieprawidłowe bandażowanie spowoduje powstanie zgrubienia na końcu kikuta tzw. „kolba” lub „fałda”.

Zobacz filmik instruktażowy

Jak bandażować kikut uda?

Hartowanie kikuta uda

Jak masować kikut uda?

Lej silikonowy - jak go założyć na kikut uda

Jeżeli pomimo otrzymania instrukcji bandażowania nie potrafisz prawidłowo wykonać tej czynności, zwróć się z prośbą o pokaz prawidłowego bandażowania w swoim miejscu zamieszkania do rehabilitanta, pielęgniarki środowiskowej lub skontaktuj z nami.

Kontakt

ul. Lwowska 68 Rzeszów

90 M od szpitala nr 2 (na Górce)

tel. kom. 600 957 552

e-mail: biuro@protezynog.pl

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza na zasadach określonych w polityce prywatności strony internetowej www.protezynog.pl