Kody NFZ

Protezy tymczasowe kończyn dolnych

KOD

OPIS

B.004

proteza tymczasowa podudzia

P.107

pończocha kikutowa – po amputacji w obrębie podudzia ( 12 szt.)

C.012

proteza tymczasowa w obrębie uda

P.108

pończocha kikutowa – po amputacji w obrębie uda ( 12 szt.)

Protezy kończyn górnych

KOD

OPIS

E.021

Proteza kosmetyczna w obrębie ręki

F.022

Proteza kosmetyczna w obrębie przedramienia

F.023

Proteza robocza z końcówką w obrębie przedramienia

G.024

Proteza kosmetyczna w obrębie ramienia

G.025

Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia

G.026

Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej

G.027

Proteza robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego

Protezy stałe kończyn dolnych

KOD

OPIS

B.6

proteza ostateczna modularna podudzia z tuleją udową i połączeniem w obrębie stawu kolanowego

B.8

proteza ostateczna modularna podudzia

C.14

proteza ostateczna modularna w obrębie uda

Sprzęt pomocniczy dla pacjenta po amputacji

KOD

OPIS

P.118

kula łokciowa ze stopniową regulacją

P.123

balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie

P.129

wózek inwalidzki ze stopów lekkich aluminiowych z dopiskiem: pacjent samodzielnie porusza się na wózku inwalidzkim

Protezy w obrębie stopy

KOD

OPIS

A.003

Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym

Jeżeli występują zmiany obwodowe kikuta

KOD

OPIS

B.009

Wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia

C.016

Wymiana leja w protezie tymczasowej uda

B.010

Wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia

C.017

Wymiana leja w protezie ostatecznej uda

D.020

wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w st. biodr.