Ossoeintegracja - czym jest?

Jest to innowacyjna metoda zaopatrywania pacjentów po amputacji w zakresie kończyn dolnych. Polega na implantacji śródkostnej implantu, który umożliwia mocowanie elementów protezy. Część wewnętrzna nazwana jest endoprotezą, a część zewnętrzna egzoprotezą. Zabieg wykonuje się również jednoetapowo. Stabilne mocowanie implantu wewnętrznego endoprotezy umożliwia przekazywanie bodźców z podłoża w sposób zbliżony do naturalnej kończyny. Umożliwia to lepsze chodzenie, poruszanie się po nierównym terenie, czucie podłoża zbliżone do naturalnego.

Osseointegracja poprawia jakość życia

Osseointegracja to sposób na lepsze życie, aktywne życie dla pacjentów po amputacji kończyn dolnych. Ta innowacyjna metoda poprawia jakość życia przez to, że:

  • protezy mogą być noszone codziennie (24 godziny na dobę),
  • pełny zakres ruchu,
  • stabilne połączenie protezy z ciałem,
  • łatwość zakładania i ściągania protezy (5-10 sekund),
  • komfort podczas siedzenia (nie uwiera lej),
  • płynny i bezpieczny chód,
  • pełna kontrola nad protezą,
  • naturalny ruch stawu biodrowego.

Lej protezowy, a implant

Każdy pacjent wie, że najważniejszą częścią protezy jest lej protezowy. Pomimo dużego rozwoju techniki wykonywania lejów protezowych dobre wykonanie leja nie jest łatwe (takiego, którego „nie czujesz na nodze”). Co pewien czas następuje zmiana obwodów kikuta i konieczność wykonania nowego leja. Lej protezowy powoduje zanikanie tkanki mięśniowej, pocenie się kikuta (szczególnie w lecie), występują zmiany skórne otarcia itp.


Zastosowanie implantu chirurgicznego umieszczonego w kości, który umożliwia bezpośrednie połączenie z protezą, oferuje pacjentom po amputacji nowy poziom kontroli ruchów i funkcjonalności, a co za tym idzie lepsze chodzenie, poruszanie się po nierównym terenie oraz przekazywanie bodźców z podłoża w sposób zbliżony do naturalnego, których nie można doświadczyć w konwencjonalnych protezach lejowych. Zastosowanie osseointegracji pozwala również uniknąć typowych dla protez lejowych problemów takich, jak dolegliwości skórne kikuta, konflikt tkanek miękkich z kikutem kości i lejem, ból lub brak stabilności podczas noszenia protezy, co ostatecznie często prowadzi do trudności w rehabilitacji pacjentów i złych wyników funkcjonalnych w protezowaniu.

Zabieg osseointegracji można wykonać jedno lub dwu etapowo

Informacje dodatkowe:
1. Do zabiegu osseointegracji pacjenta kwalifikuje lekarz operator,
2. Przed konsultacją lekarską pacjent zobowiązany jest wykonać: RTG z kulką, foto kikuta oraz wypełnić ankietę i przesłać do nas,
3. Jeżeli pacjent zostanie zakwalifikowany do zabiegu to przed zaprojektowaniem implantu konieczna będzie tomografia komputerowa kikuta.
O tym czy zabieg będzie wykonywany jedno czy dwuetapowo decyduje lekarz w uzgodnieniu z pacjentem.
Istnieje możliwość wszczepienia implantu udowego w czasie jednego zabiegu, o tym decyduje lekarz po konsultacji z pacjentem .
Osseointegracja podudzia (implant custom made) zawsze wszczepiany jest w czasie jednego zabiegu.

Badal X

BADAL X to system trwałego mocowania do połączenia protezy nogi bezpośrednio z pozostałą kością nogi zarówno osób po amputacji powyżej, jak i poniżej kolana. Metoda przyłączania BADAL X jest również znana jako osteointegracja.

Problemy z tradycyjną protezą

Pacjenci po amputacji kończyny dolnej zwykle otrzymują protezę nogi, która mocowana jest do kikuta za pomocą leja. Użytkowanie takiego leja niesie ze sobą kilka problemów:
1. Około jedna trzecia amputowanych korzystających z leja rozwija chroniczne problemy skóry. Pot, tarcie oraz ciśnienie podrażnia lub nawet niszczy skórę kikuta.
2. Dzienny dystans przemierzany przez amputowanych na protezie z lejem jest sześć razy mniejszy w porównaniu do ludzi ze zdrowymi nogami.
3. Przemieszczanie się kikuta wewnątrz leja może powodować utykanie. Badania ukazują, że chodzenie w protezie lejowej kosztuje amputowanych o 25-50% więcej energii w porównaniu z chodzeniem o dwóch zdrowych nogach.
4. Połowa ludzi po amputacjach powyżej kolana nie używa protezy nogi lub korzysta z niej mniej niż 7 godzin dziennie.
5. Zakładanie i ściąganie protezy lejowej jest trudne, żmudne i czasochłonne. Proteza lejowa wiąże się z niskim komfortem siedzenia.

Rozwiązanie:

Proteza nogi może być połączona z metalowym implantem zamocowanym w kości kikuta bez użycia leja. Użycie metalowego implantu oszczędza skórę kikuta, a amputowany może wstawać i chodzić znacznie bardziej komfortowo. Mechanizm klikowy ułatwia zakładanie protezy, a jego stabilność znacznie przewyższa protezę lejową. Amputowani nie utykają i mogą siedzieć komfortowo, doświadczają protezy jako części własnego ciała. Codzienne aktywności, jak chodzenie, jazda rowerem, a nawet siedzenie wymagają znacznie mniej energii. Technologia mocowania protezy w kości nie jest w żadnym wypadku nowa. W stomatologii implanty są wykorzystywane od dekad do mocowania protez zębowych. W Europie implanty kości wykorzystywane są od około 30 lat. Technologia ta jest bardzo bezpieczna, efektywna i uznawana przez lekarzy oraz instytucje ubezpieczenia zdrowotnego.

BADAL X to akronim pochodzący od angielskiej nazwy „Bone Anchoring Device for Artificial Limbs” (System mocowania protezy do kości). Produkt został opracowany oraz wyprodukowany w Holandii. BADAL X to kompletny system dla pacjentów po amputacjach uda i podudzia. System BADAL X składa się z 3 głównych części: implantu, adaptera oraz łącznika.

Profesor Horst Aschoff

Posiadam 20-letnie doświadczenie w wykonywaniu zabiegów osseointegracji i jestem pionierem w tej dziedzinie. Współpracuje z firmą RZO, dla której wykonywałem pierwsze zabiegi tej metody. Obecnie przeprowadzają je świetni polscy lekarze: dr Łukasz Kawik z Tarnowa, dr Wojciech Piwek z Rzeszowa oraz dr Mariusz Zawal i dr Jakub Cetnarski z Katowic.  Osobiście uważam, iż Ci specjaliści, którzy wiedzę czerpią z moich nauk i dobrych rad, wykonują wspaniałą pracę, wpływającą na komfort życia pacjentów.

Osobiście nadzorowałem 300 amputowanych posiadających implant. 95% pacjentów było bardzo zadowolonych z wyboru osseointegracji i nie wzięłoby pod uwagę innej opcji, głównie ze względu na wzrost komfortu.

Systemy kotwiczenia implantu w kości ewoluowały od pionierskich technologii do mocno ugruntowanej metody. Początkowe obawy związane z zakażeniami poprzez stomię do przestrzeni śródszpikowej okazały się bezpodstawne, a takie zakażenia zdarzają się ekstremalnie rzadko. Implanty w kościach są bardzo wartościowym uzupełnieniem rehabilitacji osób po amputacji kończyn górnych oraz dolnych.

Odkrycie to potwierdza wzrost potencjału rehabilitacyjnego (K-level) u ogromnej większości pacjentów po osseointegracji. Mając doświadczenie z różnymi generacjami systemów mocowania protezy do kości, BADAL X może być uznany za najbardziej zaawansowany. System ten otworzył nowy wachlarz możliwości rehabilitacji po amputacjach. Jako że system ten zyskuje coraz większe uznanie, jest prawdopodobne, że rozwiną się nowe wskazania do stosowania go, a to wraz z dalszym rozwojem technik chirurgicznych finalnie doprowadzi do większej satysfakcji pacjentów. Jestem zaszczycony, że mogę być zaangażowany w pracę z tak innowacyjnym systemem – to więcej niż się spodziewałem, kiedy rozpoczynałem karierę jako chirurg.

Nasze realizacje