Osseointegracja- dostępna w naszym zakładzie

 

Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy metodę osseointegracji.

Osseointegracja to zabieg chirurgiczny, którego celem jest zapewnienie lepszej jakości życia oraz lepszej mobilności osobom, które przeszły amputację kończyn dolnych lub górnych. W praktyce osseointegracja jest metodą protezowania, która polega na śródkostnym wszczepieniu implantu (endoprotezy), który następnie mocuje się bezpośrednio do zewnętrznych elementów protezy (egzoprotezy). Połączenie bezpośrednie wszczepianego implantu do protezy zewnętrznej jest według dr. Hansa (twórcy implantu ) i dr. med. Horsta Aschoffa (prekursora zabiegów osseointegracji ) największą ewolucją w rozwijanym przez nich od 15 lat zaopatrywania operacyjnego pacjentów po amputacjach, który stanowi nowoczesną alternatywę dla konwencjonalnej protezy z lejem. Zastosowanie implantu chirurgicznego umieszczonego w kości, który umożliwia bezpośrednie połączenie z protezą, oferuje pacjentom po amputacji nowy poziom kontroli ruchów i funkcjonalności, a co za tym idzie lepsze chodzenie, poruszanie się po nierównym terenie oraz przekazywanie bodźców z podłoża w sposób zbliżony do naturalnego, których nie można doświadczyć w konwencjonalnych protezach lejowych. Zastosowanie osseointegracji pozwala również uniknąć typowych dla protez lejowych problemów takich jak dolegliwości skórne kikuta, konflikt tkanek miękkich z kikutem kości i lejem, ból lub brak stabilności podczas noszenia protezy, co ostatecznie często prowadzi do trudności w rehabilitacji pacjentów i złych wyników funkcjonalnych w protezowaniu.

Metoda osseointegracji rekomendowana jest szczególnie dla osób aktywnych oraz tych, które chcą wrócić do aktywności zawodowej, która wiąże się z wykonywaniem pracy fizycznej. Wśród korzyści płynących z zastosowania osseointegracji najczęściej wymienia się:

 • bezpośrednie przenoszenie siły na kość poprzez wszczepiony w nią trzpień
 • lepszą kontrolę nad protezą i jej stabilność
 • płynny i bezpieczny chód (czucie głębokie)
 • naturalny ruch stawu biodrowego
 • poprawa propriocepcji tj. czucia głębokiego (wibracje dotykowe implantu np. podczas uderzenia o ziemię podczas chodzenia mogą być przenoszone na naturalną kość pacjenta co pomaga płynniej chodzić i bardziej efektywnie przenosić całą siłę kikuta na protezę)
 • eliminację typowych problemów występujących w protezach lejowych takich jak dolegliwości bólowe w obrębie kikuta, nerwiaki, nadmierne pocenie się, otarcia i owrzodzenia skóry
 • całkowitą swobodę ruchów kikuta we wszystkich kierunkach
 • osiągnięcie całkowitej swobody poruszania się w czasie 6 – 9 miesięcy
 • możliwość pokonywania dłuższych dystansów
 • możliwość założenia oraz ściągnięcia protezy w pozycji siedzącej w kilka sekund
 • brak wpływu wahań objętości kikuta na dopasowanie zewnętrznej protezy
 • możliwość użytkowania protezy przez długi okres

My jako zakład towarzyszymy pacjentowi na każdym etapie procesu osseointegracji.
Współpracujemy z zespołem wybitnych ortopedów, którzy przeprowadzają zabieg osseointegracji w Szpitalu na Klinach w Krakowie.
Następnie nasi technicy ortopedzi montują protezą do exo – implantu gwarantując pacjentowi powrót do sprawności.
Sprawność ta przejawia się tym, że poruszasz się na protezie od rana do wieczora bez konieczności jej ściągania.

https://www.youtube.com/watch?v=VS_68_mw6VE