Kody NFZ

PROTEZY TYMCZASOWE KOŃCZYN DOLNYCH

KODOPIS
B.004proteza tymczasowa podudzia
P.107pończocha kikutowa – po amputacji w obrębie 
podudzia ( 12 szt.)
 
C.012proteza tymczasowa w obrębie uda
P.108pończocha kikutowa – po amputacji w obrębie uda  ( 12 szt.) 

PROTEZY STAŁE KOŃCZYN DOLNYCH

KODOPIS
B.6proteza ostateczna modularna podudzia z tuleją udową  i połączeniem w obrębie  stawu kolanowego
B.8proteza ostateczna modularna podudzia
C.14proteza ostateczna modularna w obrębie uda

PROTEZY W OBRĘBIE STOPY

KODOPIS
A.003Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym

JEŻELI WYSTĘPUJĄ ZMIANY OBWODOWE KIKUTA

KODOPIS
B.009Wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia
C.016Wymiana leja w protezie tymczasowej uda
B.010Wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia
C.017Wymiana leja w protezie ostatecznej uda
D.020wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w st. biodr.

PROTEZY KOŃCZYN GÓRNYCH

KODOPIS
E.021Proteza kosmetyczna w obrębie ręki
F.022Proteza kosmetyczna w obrębie przedramienia
F.023Proteza robocza z końcówką w obrębie przedramienia
G.024Proteza kosmetyczna w obrębie ramienia
G.025Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia
G.026Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej
G.027Proteza robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego

SPRZĘT POMOCNICZY DLA PACJENTA PO AMPUTACJI

KODOPIS
P.118kula łokciowa ze stopniową regulacją
P.123balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie
P.129wózek inwalidzki ze stopów lekkich aluminiowych z dopiskiem: pacjent samodzielnie porusza się na wózku inwalidzkim