Kody NFZ

PROTEZY TYMCZASOWE KOŃCZYN DOLNYCH

KOD OPIS
B.004 proteza tymczasowa podudzia
P.107 pończocha kikutowa – po amputacji w obrębie 
podudzia ( 12 szt.)
 
C.012 proteza tymczasowa w obrębie uda
P.108 pończocha kikutowa – po amputacji w obrębie uda  ( 12 szt.) 

PROTEZY STAŁE KOŃCZYN DOLNYCH

KOD OPIS
B.6 proteza ostateczna modularna podudzia z tuleją udową  i połączeniem w obrębie  stawu kolanowego
B.8 proteza ostateczna modularna podudzia
C.14 proteza ostateczna modularna w obrębie uda

PROTEZY W OBRĘBIE STOPY

KOD OPIS
A.003 Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym

JEŻELI WYSTĘPUJĄ ZMIANY OBWODOWE KIKUTA

KOD OPIS
B.009 Wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia
C.016 Wymiana leja w protezie tymczasowej uda
B.010 Wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia
C.017 Wymiana leja w protezie ostatecznej uda
D.020 wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w st. biodr.

PROTEZY KOŃCZYN GÓRNYCH

KOD OPIS
E.021 Proteza kosmetyczna w obrębie ręki
F.022 Proteza kosmetyczna w obrębie przedramienia
F.023 Proteza robocza z końcówką w obrębie przedramienia
G.024 Proteza kosmetyczna w obrębie ramienia
G.025 Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia
G.026 Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej
G.027 Proteza robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego

SPRZĘT POMOCNICZY DLA PACJENTA PO AMPUTACJI

KOD OPIS
P.118 kula łokciowa ze stopniową regulacją
P.123 balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie
P.129 wózek inwalidzki ze stopów lekkich aluminiowych z dopiskiem: pacjent samodzielnie porusza się na wózku inwalidzkim