Bandażowanie uda

Bandażowanie jest bardzo ważną czynnością, wpływającą na prawidłowe ukształtowanie kikuta, a w następstwie na wykonanie dobrej protezy, która ma służyć sprawnemu poruszaniu się. Dobry, wygodny lej protezowy ma ogromny wpływ na dalsze funkcjonowanie ( dobre chodzenie ).

Pamiętaj ! Jeżeli nie bandażujesz prawidłowo kikuta, sam utrudnisz wykonanie swojej protezy.

Bandażuj od chwili zagojenia rany, przez okres od 2 do 4 tygodni ( bandażowanie należy kontynuować do czasu odbioru protezy tymczasowej ).

UWAGA ! Po tygodniu systematycznego bandażowania, ćwiczenia i hartowania kikuta to zaplanujemy termin Twojej
wizyty domowej lub przyjazdu do naszego zakładu.

Rysunki przedstawiają sposób bandażowania kikuta przy pomocy bandaża elastycznego (szer. 12-15 cm). Stosując się do rysunków zgodnie z ich kolejnością zabezpieczysz swój kikut przed obrzękami i nadasz mu właściwy kształt, który ułatwi wykonanie leja protezowego.

Częste błędy przy bandażowaniu podudzia i uda:

  • brak systematycznego bandażowania,
  • zsuwanie się bandaża przez nie stosowanie „jodełki” (krótki kikut można bandażować bez stosowania „jodełki”),

UWAGA ! Nieprawidłowe bandażowanie spowoduje powstanie zgrubienia na końcu kikuta tzw. „kolba” lub „fałda”.

Jeżeli pomimo otrzymania instrukcji bandażowania nie potrafisz prawidłowo wykonać tej czynności, zwróć się z prośbą o pokaz prawidłowego bandażowania w swoim miejscu zamieszkania do rehabilitanta, pielęgniarki środowiskowej lub

Krok 1 Bandażowanie w ciągu dnia:

  • bandażuj mocniej na 3-4 godziny,
  • następnie daj kikutowi odpocząć przez około godzinę,
  • po upływie godziny powtórz czynność bandażowania.

Krok 2 Bandażowanie nocą:

  • zabandażuj kikut luźniej niż w ciągu dnia ( nie ściskaj mocno, aby nie zakłócać snu ).

Nie Trać więcej czasu. Skontaktuj się już dziś

Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz się z nami skontaktować, wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.